ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေကာ့ဂြန္းဂူ (မြန္: ထီုကအ္ေဂါန္) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္းက်င္ရွိ သဘာဝထုံးေက်ာက္လိုဏ္ဂူမ်ားအတြင္း၌ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာကိုးကြယ္မႈ အေမြအႏွစ္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဤေကာ့ဂြန္းဂူသည္ အထင္ရွားဆုံးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား က်န္ရွိေနမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ့ဂြန္းဂူသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ အထက္ ၂၈မိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ဂြန္း႐ြာရွိ ေကာ့ဂြန္းထုံးေက်ာက္ေတာင္တြင္ တည္ရွိပါတယ္။ေက်ာက္ေတာင္၏ အျမင့္ဆုံးေနရာ၌ အျမင့္ေပ ၁,ဝဝဝ ခန႔္ရွိၿပီး အလ်ားေပ ၆,ဝဝဝခန႔္ရွည္လ်ားပါတယ္။ေကာ့ဂြန္းေတာင္တြင္ ေကာ့ဂြန္းဂူ၊ ကြၽဲဂူႏွင့္ က်ားဂူဟူ၍ရွိေသာ္လည္း ေကာ့ဂြန္းဂူပဲေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ တည္ရွိပါတယ္။ ေကာ့ဂြန္းဂူသည္ အလ်ားေပ ၁၃၀၊ အနံေပ ၇၀ ႏွင့္ အျမင့္ ၂၅ ေပရွိသည္။ တစ္ဖက္ပိတ္လိုဏ္ဂူျဖစ္ၿပီး ဂူ၏အတြင္းပိုင္း အဆုံးနား တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ဂူေပါက္ငယ္တစ္ခုစီရွိပါတယ္။ ေကာ့ဂြန္းဂူအဝင္ဝသည္ ေက်ာက္ကမ္းပါးယံ အမိုးေအာက္တြင္တည္ရွိသျဖင့္ မိုးဒဏ္မွလြတ္ကင္းမႈရွိသည္။ ဂူအဝသည္ အေရွ႕ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူထားျခင္းေၾကာင့္ ေနေရာင္ျခည္ေကာင္းစြာရရွိသျဖင့္ ဂူအတြင္းတြင္ စိုထိုင္းမႈနည္းပါးကာေျခာက္ေသြ႕ေနတတ္တယ္။

လွိုင္ဂူထဲကဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေလ့လာရာမွာထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ေအဒီ ၁၂၄၅ မွ ၁၄၃၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထြန္းကားခဲ့ေသာ ေသာကၠတဲ (ဆူခိုထိုင္း) ေခတ္လက္ရာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူပါတယ္။ေကာ့ဂြန္းဂူ၌ ေက်ာက္႐ုပ္ႂကြသုံးခုကို ယွဥ္တြဲေတြ႕ရွိရၿပီး ႏွစ္ခုမွာ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာျဖစ္ၿပီးက်န္တစ္ခုမွာ ဟိႏၵဴအယူဝါဒဆိုင္ရာျဖစ္သည္။ ထူးျခားသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ႐ုပ္ႂကြတစ္ခုရွိ ႐ုပ္တု၏ လက္ဝဲဘက္ ဝတ္႐ုံသကၤန္းအနားတြင္ ေရွးမြန္စာ ၂၃ ေၾကာင္းကို ထြင္းထုထားသည္။ ညာဘက္ျခမ္း ဝတ္႐ုံမွာက်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္၍ စာေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္းမွ်သာ ေတြ႕ရၿပီး ထင္ရွားမႈမရွိေတာ့ေပ။ ဟိႏၵဴအယူဝါဒဆိုင္ရာ ေက်ာက္႐ုပ္ႂကြတြင္ ဣသြာရနတ္႐ုပ္ႏွင့္ ယင္းနတ္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ျဗဟၼာ၊ ဗိႆႏိုးႏွင့္ မေဟသရ (ေခၚ) သီဝနတ္႐ုပ္တို႔ကို ပုံေဖာ္ထားသည့္အျပင္ ဂနက္ရွ္႐ုပ္တုကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ေကာ့ဂြန္းဂူတြင္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ေသာ ေက်ာက္စာႏွင့္ မင္စာမွတ္တမ္းမ်ားစြာလည္းရွိပါတယ္။ဤေကာ့ဂြန္းဂူရွိ မြန္ေက်ာက္စာသည္ ပရပထုံမြန္ေက်ာက္စာမ်ားကဲ့သို႔ ေရွးမက်လွေသာ္လည္း ေက်ာက္စာအေရးအသားပုံစံအရ ပုဂံျပည့္ရွင္ အေနာ္ရထာမင္းသထုံျပည္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ေအဒီ (၁၀၅၇) ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။ေက်ာက္စာပါ မြန္အေရးအသားသည္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏သားေတာ္ ရာဇကုမာရ္မင္းသား ေရးထိုးခဲ့ေသာ ျမေစတီမြန္ေက်ာက္စာ အေရးအသားတို႔ႏွင့္ပါ ဆင္တူသျဖင့္ ေအဒီ (၁၁) ရာစုက ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာဟူ၍သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ယခုအခါေကာ့ဂြန္းဂူသည္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ သုေတသနဝါသနာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္၊ အံ့အားသင့္ဖြယ္၊ ေလ့လာမွတ္တမ္းျပဳရန္ ေကာင္းသည့္ ဗုဒၶျပတိုက္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

Contact Us