ေတာင္ငူခရိုင္..ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၉ မုိင္ခန္႕
အကြာ..ေက်ာက္ပုံေတာင္မွ သဘာ၀အတုိင္းစီးဆင္းျပီး
သာယာလွပေနတဲ့..စပ္လဲေရတံခြန္ေလးပါ..
မိသားစုလုိက္အပန္းေျဖစရာေနရာေလးတစ္ခုပါ
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းျပီး..ျငိမ္းခ်မ္းသာယာလွပတဲ့


ေတာင္ငူခရုိင္ေက်ာက္ၾကီးျမို႕နယ္က ..
စပ္လဲေရတံခြန္ေလးကုိသြားမယ္ဆုိရင္..
ရန္ကုန္-မႏၱေလးပုံမွန္လမ္းမေဟာင္းေပၚရွိ ပဲႏြယ္ကုန္းျမိဳ႕မွ
အေရွ႕ဘက္ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕သုိ႕ ၁၇ မုိင္..
ေက်ာက္ၾကီးမွအေရွ႕ဘက္သုိ႕ ၉ မုိင္ခန္႕
ထပ္သြားရင္​​ေရာက္​ပါၿပီ။

Contact Us