စံကားျမိဳ႕ဟာ အင္းေလးကန္ေတာင္ဖက္ပိုင္း အင္းေလးကန္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ကမ္းမွာ တည္ရွိတဲ့ ျမိဳ႕ေသးေလးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ျပီး ေညာင္ေရႊကေနပင္ေလာင္း ၊ ေညာင္ေရႊကေန ေမြေတာ္ကၠဴသြားတဲ့လမ္းကေန ခြဲသြားရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊရွိ အင္းေလးကန္သို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိသူမ်ားအတြက္ အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား၊ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀ ရွိ ငဖယ္ေခ်ာင္းအမည္ရ ေရွးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ အလိုေတာ္ေပါက္ဘုရား အစရွိသည္ တုိ႔ကိုသာ မ်ားေသာအားျဖင့္လည္ပတ္သြား ၾကေသာ္လည္း စံကားၿမိဳ႕ ေဟာင္းတည္ရွိရာ ေစတီပုထိုးမ်ားကိုမူ သိရွိသူနည္းပါးလွပါတယ္။ စံကားၿမိဳ႕ေဟာင္းက ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းက ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုအတြက္ မိုးျဗဲဆည္ကို တည္ေဆာက္ခ်ိန္မွာ ေရျမွဳပ္သြားခဲ့တာပါ။  အခုလက္ရွိ စံကားျမိဳ႕ကေတာ့ အသစ္တည္ထားတာပါ။

ေဒသခံတုိ႔၏ အဆုိအရ အထက္အင္း၊ အလယ္အင္းႏွင့္ ေအာက္အင္းဟုေခၚဆိုၾကရာ၌ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား တည္ရွိရာ အင္ေလးကန္မွာ အထက္ကန္ျဖစ္ၿပီး စကားၿမိဳ႕ ေဟာင္းတည္ရွိရာမွာ အလယ္ကန္ပါ။ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕အင္းေလးကန္မွ စံကားၿမိဳ႕ေဟာင္းသို႔ ေရမိုင္ ၃၇ မိုင္ခရီးကို စက္ေလွျဖင့္ ၃ နာရီခန္႔ သြားရၿပီး စက္ေလွသြားရာ ဘီလူးေခ်ာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေဘးဘီ၀ဲယာ၌ ေဒသခံအင္းသား တို႔ရဲ႕ လူေနမႈ႕ျမင္ကြင္းမ်ား၊ ေျပာင္း၊ စပါး စိုက္ခင္း မ်ားကို ေလႏုေအးေအးႏွင့္ အတူ တစ္၀ႀကီးခံစားရႏုိင္ၿပီး အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး တိုင္းခန္းလွည့္လွည္စဥ္ က တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ ၾကည္ႏႈးဖြယ္ျမင္ကြင္းပါ။

စံကားၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ တာေခါင္ ေမြေတာ္ ဘုရားသို႔သြားရာ ဘီလူးေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဒိုက္ဖတ္မ်ားႏွင့္ ေရက်ခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေကြ႕ေကာက္ေသာ ေခ်ာင္းရိုးမွသာ သြားလာႏုိင္ၿပီး ေရတက္ေနခ်ိန္တြင္ ေရျမဳတ္ေနသည့္ လယ္ကြင္းမ်ားေပၚမွဖတ္လမ္းအတိုင္း သြားလာႏုိင္ၿပီး တာေခါင္ေမြေတာ္ဘုရားမွာ ဘီလူေခ်ာင္း၏ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေဘးတြင္တည္ရွိကာ အေလာင္းစည္သူမင္း တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္ဟု တာေခါင္ေစတီသမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္

။ေနာက္ပုိင္း ရွမ္းေစာ္ဘြား မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္တုိ႔က ေစတီေတာ္အား တိုးခ်ဲ႕တည္ထားကိုးကြယ္လာခဲ့ၾကရာ ယခုအခါတြင္ ေစတီႀကီး ၇၆ ဆူ၊ ေစတီငယ္ ၅၄ ဆူႏွင့္ ပ်က္စီးက်န္ရစ္ေနသည့္ ေစတီငုတ္တုိ ၁၀၆ ဆူက်န္ရွိ ေနေၾကာင္း ေစတီမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။ အေကာင္းပကတိ ေစတီမ်ားႏွင့္ ယိုယြင္းေနသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေသာ္လည္း အေလာင္းစည္သူ မင္းႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားကိုမေတြ႕ရေတာ့ေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ေခါင္းေလာင္းမ်ားရွိေနသည္ကို ေခါင္းေလာင္းေမာ္ကြန္းစာမ်ားအရသိရၿပီး တာေခါင္ေမြေတာ္ ဘုရားမွာလည္း အနည္းဆံုး ႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ မည္ဟု ယူဆရပါတယ္။

Contact Us