ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံျမိဳ႕ေတာင္ဖက္ မိုင္-၂၀ အကြာရွိ ဇြဲကပင္ေတာင္တန္း၏ ေတာင္ဖက္အစြန္ဆုံးတြင္ ထန္႔ကမာ့ခမိုက္ – ဆဒၵန္လုိက္ဂူေတာ္ရွိပါတယ္။ ေကာ့မူးတာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာ့၀ါးဆူးရြာႏွင့္နီးသည္။ ဇြဲကပင္ေတာင္ အေရွ႕ဖက္ကားလမ္း အိႏၵဳရြာမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ဇြဲကပင္အေနာက္ဖက္ ဘားအံ ဒုံရင္းကားလမ္းမွလည္းေကာင္း မြန္ျပည္နယ္မွ လာမည္ဆိုလ်င္ ဂိ်ဳင္း (ဇာသျပင္) တံတားကိုျဖတ္ကာ ၊ ေရႊျပည္ေတာင္ အပါယ္ပိတ္ဘုရားလမ္းခြဲမွလည္းေကာင္း သြားေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆဒၵန္လိုဏ္ဂူဟုေခၚျခင္းမွာ လုိဏ္ဂူ၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဧက ၂၀-ခန္႔က်ယ္ေသာ အင္းအိုင္ႀကီးရွိသည္။ ထိုအင္းအိုင္ႀကီး၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ထန္႔ဘိုင္းနာ့ေခၚ ဆင္ဟုိင္းေတာင္ႏွင့္ အင္းႀကီးရွိသည္။ ဆဒၵန္ဆင္မင္းေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့သည့္ ဆဒၵန္ အုိင္ဟု တင္စားႀကသည္။ ထူးဆန္းေသာ သဘာ၀ေက်ာက္တုံး၊ ေက်ာက္ေဆာင္၊ ေက်ာက္ပန္းခက္တို႔ရွိ သည္။ ထိုသဘာ၀တရားတို႔သည္ ဆဒၵန္ဆင္မင္းဇာတ္၀တၳဳႏွင့္ မ်ားစြာတူညီသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ဆဒၵန္ဂူ ဟု ေခၚတြင္ပါတယ္။

ဆဒၵန္ဂူ၏ အံ့ဖြယ္ေနရာေတြကေတာ့

၁။ ေက်ာက္ေသြးတြင္း = စီးပြားျဖစ္လုပ္စဥ္က မထြက္ပဲ ကုသိုလ္ျဖစ္ေ၀ငွေသာအခါ ပုံမွန္ျပန္ထြက္ေသာ ၊ ေက်ာက္ေသြးတြင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ားေပ်ာက္သည္ ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

၂။ ၾကယ္ေရာင္ေတာက္ေသာ စိန္ေတာင္ႀကီး = ဂူတြင္းတြင္ ထိုသို႔အေရာင္ေတာက္ေသာ္လည္း ဖဲ့ယူ၍ အျပင္ေရာက္ေသာအခါ အေရာင္ေတာက္မႈမရွိေတာ့ေပ။ သာမန္အျဖဴေရာင္သာထြက္ေတာ့သည္။

၃။ လႊသ႑ာန္ႏွင့္တူေသာ သဘာ၀ေက်ာက္ေတာင္ႀကီး = ဆဒၵန္ဆင္မင္းအစြယ္ကို မုဆိုးႀကီးျဖတ္စဥ္က လႊသ႑ာန္ျဖစ္ေနသည္။

၄။ မုဆိုးျမားေပါက္ = ထိုေတာင္၏ အေပါက္မွာ ၀ုိင္းေန၍ လြန္ႏွင့္ေဖါက္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။

၅။ သမီးေတာ္စံျမန္းေသာဂူ = အေမွာင္တြင္ အေရာင္တစ္မ်ိဳး အလင္းတြင္ အေရာင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ လုံလုံျခဳံျခဳံရွိ၍ ၀င္ရခက္သည္။ ဆဒၵန္ဆင္မင္းက သူ၏သမီးကို အျပင္သြားလ်င္ ဖြက္ထားခဲ့သည့္ေနရာ ဟုဆိုသည္။

၆။ ေက်ာက္အူေခြ = ေက်ာက္ေႀကာရွည္ရွည္ေမွ်ာေမွ်ာမ်ားက ဆဒၵန္ဆင္မင္း၏အူေခြအလား ထင္မွတ္ ရသည္။

၇။ စပါးက်ီေတာင္ = စပါးေစ့ႏွင့္တူေသာ ဂ၀ံေက်ာက္ျဖဳန္းမ်ားရွိသည္။

၈။ ေက်ာက္ကမ္းပါးယံ = လင္းႏို႔မ်ားစြာတို႔ ရွိေနႀကသည္။

၉။ ေက်ာက္ရုိးပုံတုိင္ႀကီး = ဆင္ႀကီးတစ္ေကာင္ ႏွာေမာင္းေထာင္ေနပုံသ႑ာန္ရွိသည္။

၁၀။ မုဆုိးခေမာက္ = ေက်ာက္ေခ်ာတုံးႀကီးသည္ ခေမာက္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ ပုံသ႑ာန္ရွိေနသည္။

၁၁။ အံသြားေႀကြက်ရာ = ေက်ာက္ဆိုင္ခဲမ်ား ေျမတြင္စုိက္၀င္ေနသည္မွာ ဆဒၵန္ဆင္မင္းကို အစြယ္ျဖတ္စဥ္ အံသြားတို႔ ေႀကြေနဟန္ျဖစ္သည္။

၁၂။ ဆင္တုိင္ = အလြန္ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္မိုးေမွ်ာ္တုိင္ႀကီးျဖစ္သည္။

၁၃။ ဂူ၀လြမ္းေစတီ = ကိုးေတာင္ျပည့္ေစတီျဖစ္သည္။

၁၄။ ေဘးမဲ့ေရအိုင္ = ဧက ၂၀-ခန္႔က်ယ္ေသာ အုိင္ႀကီးျဖစ္သည္။

၁၅။ ဆင္ဟိုင္းဂူ = ေပအျမင့္ ၃၀-ခန္႔ရွိ၍ ေရွးအခါက ဆဒၵန္ဂူတြင္ ဆင္ျဖဴမ်ားေန၍ ဤဂူတြင္ ဆင္မည္းမ်ား ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

၁၆။ တြန္ထြန္႔ဖန္ေခၚ ေရေက်ာ္ကန္ = ထိုကန္နံေဘးတြင္ ေရကန္တစ္ကန္ရွိသည္။ ထုိကန္မွတစ္ဆင့္ ဇြဲကပင္ေတာင္စြယ္၊ လြန္းညေတာင္၊ လကၡဏာေတာင္၊ နတ္ထိပ္ေတာင္တို႔ကို ျမင္ႏုိင္သည္။

၁၇။ လက္ေရးစင္းအုတ္ခ်ပ္မ်ား = ဤဂူတြင္ေတြ႕ရေသာ အုပ္ခ်ပ္မ်ားသည္ ေကာ့ဂြန္း၊ရေသ့ပ်ံ၊ ဖားကပ္၊ ဘုရင္ညီေနာင္၊ ဓာတ္က်ိဳက္၊ ရဲသာေနာင္ခရုိင္ ဂူမ်ားရွိ လက္ေရးစင္းအုတ္ခ်ပ္မ်ားႏွင့္တူညီသည္။ လက္ေရး စင္း အမ်ိဳးအစား ၂၂-မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္သည္။

၁၈။ ေက်ာက္ကမ္းပါးံမွ ေက်ာက္ကပ္အုပ္ခြက္ဘုရားမ်ား = ေရွးအခါက ေမွာင္ခိုသမား၊သူခိုးတို႔က တားဆီး မည့္သူ မရွိသျဖင့္ ေအးေအးေဆးေဆး ခြာယူႀကသည္။ အခ်ိဳ႕က လက္နက္အေစာင့္ထား၍ပင္ ခြာယူႀက သည္ဟုဆိုသည္။ က်ည္မထြက္သည္အထိ စြမ္းသည္ဟူေသာစကားေႀကာင့္ ခြာယူေရာင္းခ်ႀကသည္။ ယခုကား အုတ္ခြက္ေနရာေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုသာေတြ႔ရျပီး ေက်ာက္ကမ္းပါးအျမင့္ဆုံးေနရာ ရွိ ေလး၊ငါးဆူမွအပ မရွိေတာ့ေခ်။

၁၉။ ေရွးေဟာင္းေစတီေတာ္ = ဂူအတြင္း ေပ-၁၀၀ခန္႔တြင္ ကိုးေတာင္ျပည့္ေစတီတစ္ဆူရွိသည္။ ရွမ္းတို႔က တည္သည္ ဟုလည္းေကာင္း မြန္တို႔က တည္သည္ဟုလည္းေကာင္း ဆိုႀကသည္။ အေထာက္ထားကား မေတြ႕ရေသးေခ်။ ထူးျခားမႈမွာ ရေသ့ပ်ံဂူရွိေစတီႏွင့္ ဥာဏ္ေတာ္အနိမ့္အျမင့္မွတပါး ပုံစံတူညီသည္။

၂၀။ ဆဒၵန္ဂူေက်ာင္းရွိ ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္ = ေရွးက မသမာသူတို႔ ယူေဆာင္ရာမွ လက္က်န္ျဖစ္ ဟန္တူသည္။ အက်ိဳးအပဲ့မ်ားသာ ရွိေတာ့သည္။ ကိုးဆူရွိသည္။

၂၁။ တုိက္ေက်ာင္းႀကီးအေပၚထပ္ရွိ ဘီရိုႏွစ္လုံး = ၁၂၉၀-တြင္ ျပာသိုလကြယ္ ေကာ့မူးတာရြာ ဦးေဖာ္လဲတို႔ မွ ဆင္းတုခန္းလွဴသည္ဟူေသာ စာကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ဤစာအရ ယခင္က ဆင္းတုတစ္ဆူရွိရမည္။

၂၂။ ေရွးေဟာင္းေလ်ာင္းေတာ္မူဘုရား = ရွမ္းတို႔က တည္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းတို႔၏လက္ရာ မေတြ႕ရ၊ အျခားအဆုိတစ္ရပ္မွာ မုတၱမ မြန္မင္းဆက္(၀ါရီရုမင္းဆက္)လက္ထက္တြင္ တည္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေရွးကမြန္တို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္တြင္ လာေရာက္ေလ့ရွိႀကေသာ္လဲ ယေန႔ေခတ္တြင္ အေ၀းမွမလာႏိုင္ႀကေတာ့ပဲ ရပ္နီးမွမြန္တို႔သာ လာႀကသည္။ ဆဒၵန္ဂူတြင္ အႀကီးဆုံးႏွင့္ အထင္ရွားဆုံး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းျဖစ္သည္။

၂၃။ ထူးဆန္းေသာေက်ာက္တုံးႀကီး = ၁၃၂၀-ခု၊ ဆရာေတာ္ဦး၀ါရိႏၵလက္ထက္ လုိဏ္အတြင္း ေစတီႏွင့္ ၊ ေလ်ာင္းေတာ္မူ အႀကား ေက်ာက္တုံးတစ္တုံးက်လာသည္။ ဆရာေတာ္ေရႊ႕ခုိင္းသျဖင့္ ေရႊ႕ႀကေသာ္လည္း မေရြ႕ေခ်။ ဤအတုိင္းဆုိလ်င္ ခက္ေခ်ျပီ။ သို႔ေသာ္ သႀကၤန္က်ရန္ ၂-ရက္အလို ညသန္းေခါင္တြင္ ဂူအနီးမွ လူသံကဲ့သို႔အသံမ်ားႀကားရျပီး ေက်ာက္တုံးႀကီးအနီးတြင္ မီးအလင္းေရာင္ျမင္ရ၍ ေပၚလုိက္ေပ်ာက္ လုိက္ျဖစ္ေနကာ မုိးေသာက္ေသာအခါ ေက်ာက္တုံးသည္ ေက်ာက္ကမ္းပါးဂူေျခ၌ တစ္ဖက္တြင္ မွီကပ္ေန သည္။ ယေန႔တုိင္ ၄၅-ဒီဂရီေစာင္းလ်က္ တည္ရွိေနသည္။ဆႏၵန္လိုဏ္ဂူ ႀကီး ဟာ သိပ္ကိုႀကီးမားၿပီးေတာ့ သဘာဝအလွတရားေတြ ျပည့္နွက္ ေနတာ မို႔ မ်က္စိ တဆံုး ၾကည့္မဆံုး နိုင္ေအာင္ပါဘဲ …

Contact Us