ဇြဲကပင္ေတာင္ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ ေတာင္ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္၏ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၂၃၇၂ ေပျမင့္ၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ၇ မိုင္ခန႔္အကြာ ခေလာက္နို႔ေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ရွိသည္။

ဇြဲကပင္​​ေတာင္​ကို​ေရာက္​တာနဲ႔ အရင္​ဆံုး
လုမၼနီဥယ်ာဥ္ထဲကိုဝင္လိုက္ရင္ အထဲမွာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ေတြအမ်ားေတြ႕ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဇြဲကပင္ေတာင္ေျခကို ေရာက္ပါတယ္။ ဇြဲကပင္ ေတာင္တက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ​​​အတက္ ၂ နာရီခ၊ြဲ အဆင္း ၁နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္ၾကာပါတယ္​။ နည္းနည္းေတာ့ပင္ပန္း​ေပမယ္​့ ​ေတာင္ေပၚ​ေရာက္​တာနဲ႔ တိမ္ေတြလႊမ္းၿပီး View ​ေတြကအရမ္းလွလို႔ ပင္​ပန္​းသမ်ွ အကုန္​​ေျပ​ေပ်ာက္​သြားပါတယ္​။ ​ေျခလ်ွင္​မတက္​ခ်င္​ဘဲ
cable စီးခ်င္ရင္လဲ ရပါတယ္။ ​ဇြဲကပင္​ဘုရားပြဲ​ေတာ္​ႀကီးကို
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း၏ တေပါင္းလျပည့္ေန႕တိုင္းမွာ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့႐ွိၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ား အစည္ကားဆုံးေသာအခ်ိန္ကာလ လည္းျဖစ္ပါတယ္​။

ဇြဲကပင္ေတာင္ဆံေတာ္ရွင္ ေစတီေတာ္သမိုင္း

ဇြဲကပင္ေတာင္ဆံေတာ္ရွင္ ေစတီေတာ္သည္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီ၊ ဇင္က်ိဳက္ေတာင္
ေစတီႏွင့္ မုလအိေစတီတို႕၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္သည္။ ဇြဲကပင္ေတာင္ေျခရွိ ပအာ
ဝနၿမိဳကေတာ္ကိုတည္ေထာင္စိုးစံခဲ့ေသာ “လုဒၶေယာဓ ရာဇာ” ကရင္မင္းသည္ သုဓမၼဝတီ သထုံ
ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေတာ္မူေသာ တိႆဓမၼသီဟရာဇာမင္း၊ ပိုင္တေရာဒုံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေစာ
ပညာ၊ အိႏၵရာဇာမင္းတို႕ႏွင့္ ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ျပဳကာ “ေပအာဝနေနျပည္ေတာ္” ကို စိုးစံ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
ထိုမင္းလက္ထက္ သုဓမၼဝတီၿမိဳကသို႕ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ရဟႏၱာ(၅၀၀)ႏွင့္တကြ ႂကြေတာ္မူလာစဥ္
ျမတ္စြာဘုရား ထံေတာ္မွ ရရွိခဲ့ေသာ ဆံေတာ္ (၆)ဆူအနက္ ဆံေတာ္ျမတ္တစ္ဆူကို သီဟကုမာရ
ရေသ့သည္ မိမိသီတင္းသုံးေတာ္မူေနေသာ ဗႏၶဝဂီရိေတာင္ထိပ္ အစြန္းတြင္ ေစတီတည္၍ ႒ာပနာ
သြင္းေတာ္မူၿပီး ေစတီေတာ္အား “ဗႏၶဝဂီရိ ဇြဲကပင္ေစတီ” ဟု ဘြဲ႕ေတာ္သမုတ္ခဲ့ေလသည္။ အခ်ိန္ကား
မဟာသကၠရာဇ္ (၁၁၃) ခုႏွစ္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ (၆)ဆူအား က်ိဳက္ထီး
ရိုးေစတီေတာ္တြင္ (၃)ဆူ၊ ဇင္က်ိဳက္ေတာင္ေစတီတြင္ (၁)ဆူ၊ ေကလာသေတာင္ေစတီတြင္ (၁)ဆူႏွင့္ ဇြဲက
ပင္ေတာင္ေစတီတြင္ (၁)ဆူ ႒ာပနာျပဳ ပူေဇာ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဇြဲကပင္ေတာင္အား ေရွးအခါက အမည္
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။ လုဒၶေယာဓမင္း ေတာကစားထြက္စဥ္ လွံေတာ္ေပ်ာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
ကရင္ဘာသာျဖင့္ “ဇြဲကပင္” ဟုလည္းေကာင္း၊ ေရွးအခါက ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွလာေသာ ေလွ၊ သေဘၤာတို႕
ထိုေတာင္၏ အတြဋ္၌ ကပ္ခ်ည္တြဲထားတတ္ေသာေၾကာင့္ တလိုင္းကရင္မ်ိဳးမ်ားက “ဒိုကရြယ္ကဗန္း”
ဟုလည္းေကာင္း၊ ဤေတာင္တြင္ ေညာင္ခ်ဥ္ပင္မ်ားေပါမ်ားေသာေၾကာင့္ မြန္လူမ်ိဳးတို႕က ေညာင္ခ်ဥ္ပင္
ေတာင္ “ဇဝယ္ကဗန္” ဟုလည္းေကာင္း၊ ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။

Contact Us