ထုကၠံသိမ္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သၽွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ အနားတြင္ တည္ရွိသည္။ ေတာင္ေျမာက္ ေပ ၁၁၀၊ အေရွ႕အေနာက္ ေပ ၁၃၇ ေပ ရွည္ၿပီး ေပႏွစ္ဆယ္ခန႔္ျမင့္ေသာ ေတာင္ကုန္း၌ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

ပုထိုး၏ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္တြင္ ဘုရင့္ဥပုသ္ေဆာင္ေတာ္ ရွိသည္။ ပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ေအာက္ခံေက်ာင္းေပၚရွိ အလယ္ေစတီကို ေစတီေလးဆူ ရံထားပုံျဖစ္သည္။ ေစတီပုံစံမွာ သပိတ္ေမွာက္အေပၚ၌ ကုဗပုံဓါတုဂမၻ ဆင့္ထားဟန္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ခံေက်ာင္း၌ ဝင္လမ္းတခုတည္းရွိၿပီး ခ႐ုပတ္ ပုံစံလိုဏ္ႏွစ္ခုရွိသည္။ လိုဏ္လမ္းအဆုံး၌ ဂႏၶကုဋီတိုက္ရွိသည္။ လိုဏ္လမ္းတေလၽွာက္၌ ဂူေက်ာင္း ၁၄၆ ေက်ာင္းရွိၿပီး ဆင္းတုေတာ္မ်ား ရွိသည္။ ဂူေက်ာင္းအဝတြင္ေက်ာက္ဆစ္႐ုပ္ႂကြမ်ားရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၃၃၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ေျမာက္ဦးေခတ္လယ္ပိုင္း ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို ေတြ႕ရွိနိုင္သည္။ ႐ုပ္ႂကြမ်ားကို ရာထူးအဆင့္အတန္းအလိုက္ ဆင္ယင္မႈကြဲျပားေအာင္ ထုလုပ္ထားသည္။ ပုထိုးေတာ္ကို ေက်ာက္ျပားခင္း၊ ေက်ာက္ျပားမိုး သပ္စီေပါင္းခုံးစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဘုရင္မင္းဖေလာင္းသည္ ၁၅၇၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထားခဲ့သည္။ ထုထည္ႀကီးမား၍ ခ႐ုေခြပုံစံ လိုဏ္ပတ္ေၾကာင့္ ခံတပ္ဟုပင္ ထင္ရေလာက္သည္။

Contact Us