“ဓမၼရံႀကီးဘုရား (ပုဂံ)
ဘုရားဒါယကာ: နရသူမင္း(ခ)ကုလားက်မင္း(သကၠရာဇ္ ၅၂၉ ခုႏွစ္)l
နရပတိစည္သူမင္း (သကၠရာဇ္ ၅၅၅ ခုႏွစ္)

ဓမၼရံႀကီးကို တည္ေသာ ဘုရင္မွာ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး၏သားေတာ္ နရသူျဖစ္သည္။ နရသူသည္ ပုဂံမင္းဆက္၌ နာမည္ေကာင္း မရေသာဘုရင္ျဖစ္သည္။ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို မက္ေမာလွသည္ျဖစ္၍ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ ခမည္းေတာ္ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးကို ေရႊဂူႀကီးဘုရားသို႔ ပို႔ထားလိုက္ေလသည္။ ေရႊဂူႀကီးဘုရားတြင္ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီး သတိေမ့ေလ်ာ့ေနရာမွ သတိျပန္ရလာသည္ဟု ၾကားသိရေသာအခါ ကိုယ္တိုင္သြားၿပီး နရသူသည္ ထီးနန္းလက္လြတ္သြားမွာစိုး၍ ခမည္းေတာ္အသက္မရွဴ ႏိုင္ေအာင္ အဝတ္ျဖင့္ ပါးစပ္ကိုဆို႔၍ လုပ္ႀကံကြပ္မ်က္ပစ္လိုက္သည္။ ခမည္းေတာ္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ သားေတာ္အႀကီး မင္းရွင္ေစာ(နရသူအကို)ထံမွ အဓမၼနည္းျဖင့္ ထီးနန္းသိမ္းပိုက္သည္။ ဘုရင္ျဖစ္လာေသာအခါ၌လည္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား စိမ္မခ်မ္းေျမ႕ေအာင္ ျပဳ မူသည္။
နရသူသည္ အျခားပုဂံမင္းဆက္ သာသနာ့ဒါယကာဘုရင္မ်ားကဲ့သို႔ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ သာသနာ့ဒါယကာ ဘုရင္တစ္ပါးအျဖစ္ ေရႊစာလံုးႏွင့္ အထိုးခံရလိုဟန္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သူ၏ဓမၼရံႀကီးကို ပုဂံရွိအျခားေစတီပုထိုးမ်ားထက္သာေအာင္ ႀကိဳးစားထားသည္။ ဗိသုကာႏွင့္ အျခားဘုရားတည္သူ လုပ္သားမ်ားအား သူ႕စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေအာင္ ဓားမိုးခိုင္းသည္။ အုတ္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ တစ္ခ်ပ္အၾကားတြင္ အပ္ႏွင့္ထိုးၾကည့္သည္။အုတ္ႏွစ္ခ်ပ္ၾကားတြင္ အပ္ဝင္သြားသည္ကို ေတြ႕ရေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္ဗိသုကာအား ကြပ္မ်က္ပစ္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ဓမၼရံႀကီး၏ အုတ္စီအုတ္ထပ္လက္ရာမွာ အျခားပုဂံဘုရား ပုထိုးမ်ား လိုက္မမီေအာင္ ျဖစ္ေနသည္ ေတြ႕ရသည္။ အုတ္ႏွစ္ခ်ပ္၏ အၾကားတြင္ အပ္ႏွင့္ ထိုးၾကည့္၍ပင္ မရေပ။
သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားဒါယကာ၏ ေစတနာမမွန္ေသာေၾကာင့္ ဓမၼရံႀကီးသည္ ထုထည္ႀကီးမားခိုင္ခံၿပီး မိုးစြန္တစ္ဖ်ား ျမင့္မားထိုးထြက္လ်က္ အျခားပုဂံဘုရားမ်ား အေပၚတြင္ စီးမိုးေနေသာ္လည္း အာနႏၵာl သဗၺညဳ l ေဂါေဓာ့ပလႅင္စေသာ အျခားေစတီ ပုထိုးမ်ားလို ၾကည္ညိဳ ဖြယ္ သပၸာယ္သည့္အသြင္ ေဆာင္မေနဘဲ ထုံထုံထိုင္းထိုင္း မႈိင္းမႈိင္းညိဳ႕ညိဳ႕ ျဖစ္ေနသည္။
နရသူမင္းသည္ ဓမၼရံႀကီးကို သကၠရာဇ္ ၅၂၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း အၿပီးမသတ္ခင္ လုပ္ႀကံခံရ၍ ေစတီေတာ္ႀကီးသည္ အဂၤါမစုံ ျဖစ္သြားရေလသည္။ ထိုမင္း၏လက္ထက္ မၿပီးရွိသည္ကို သကၠရာဇ္ ၅၅၅ ခုႏွစ္၌ နရပတိစည္သူမင္းသည္ ခမည္းေတာ္၏ ေကာင္းမူျဖစ္သည့္အတိုင္း ဆက္လက္၍ တည္လုပ္ေတာ္မူေလသည္။
ဘုရားဘြဲ႕ နာမေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍မူ ‘ဓမၼရံသီ’ မွ ‘ဓမၼရံႀကီး’ ျဖစ္လာသည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ပုဂံေခတ္က ဓမၼရံႀကီးႏွင့္ကပ္လ်က္ အေနာက္ဘက္တြင္ သီတင္းသီလႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ‘ ဓမၼရံသီ’ ဘြဲ႕အမည္ရွိရဟန္းေတာ္တစ္ပါး သီတင္းသုံးခဲ့ဖူးသည္။ထိုရဟန္းေတာ္၏ ဘြဲ႕အမည္ကို အစြဲျပဳလ်က္ ဘုရား၏ အမည္လည္း ‘ဓမၼရံသီ’ ဟုတြင္လာေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းကာလ ေရြ႕ေလ်ာလာေသာအခါ ‘ ဓမၼရံသီ ‘ မွ ‘ ဓမၼရံႀကီး ‘ ျဖစ္လာသည္။


‘ထုဓမၼရံ’ ဆိုသည္အတိုင္း ပုဂံဘုရားမ်ားအနက္ ထုထည္အရြယ္အစား အႀကီးမားဆံုး ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။ ပုဂံတစ္ဝိုက္ မည္သည့္ေနရာမွ ၾကည့္လိုက္ၾကည့္လိုက္ မိုးစြန္တစ္ဖ်ား ျမင့္မားစြာ ထိုးထြက္ေနေသာ ဓမၼရံႀကီးဘုရားကို ဖူးေတြရသည္။
*ကိုးကား_ဆရာပါရဂူ ပုဂံခရီးသည္ *

Contact Us