ဗိသႏိုၿမိဳ႕​ေဟာင္​းသည္​ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၁၁ မိုင္ေက်ာ္အကြာ၊ ကုကၠိဳခြရြာရဲ႕ေျမာက္ဘက္မွာတည္ရွိပါတယ္။ေတာင္တြင္းႀကီးမွ မေကြးၿမိဳ႕သို႔သြားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းသည္ ဗိႆနိုးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္၌ ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ရိုးႏွစ္ဖက္ကို ေဖာက္ထြင္းသြားသည္။

၅ ေပခန႔္ အျမင့္သာလၽွင္ က်န္ရစ္ေသာ အုတ္ၿမိဳ႕ရိုးသည္ ဗိႆနိုးၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဖက္၊ အေရွ႕ဖက္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တို႔၌သာ စတုရန္း မက်တက် ဝိုင္းရံလ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ရိုးတစ္ဖက္၏ အလားသည္ ၁ မိုင္ႏွင္ ၆ ဖာလုံခန႔္မၽွ ရွည္လ်ားသည္။ အေနာက္ဖက္၌ကား ၿမိဳ႕ရိုးအစအနကိုမၽွ မေတြ႕ရေခ်။ ယခုအခါ ေတြ႕ရေသာ အင္းႀကီးႏွင့္ ႀကိဳးၾကာကန္တို႔သည္ ေရွးယခင္က ဆက္စပ္ေန၍ အေနာက္ဖက္မွ ေရက်ဳံးသဖြယ္ တည္ရွိခဲ့ဟန္တူသည္။ ၿမိဳ႕တြင္း၌ ကုန္းေျမသည္ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ အတန္ငယ္ ေလ်ာဆင္းေနသည္မွ အပ ပတ္ဝန္းက်င္တဝိုက္မွာ ျပန႔္ျဖဴးလ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ရိုးအတြင္း၌ကား အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္၌ တည္ရွိေသာ အင္းရြာႀကီးသာလၽွင္ လူေနရပ္ကြက္အျဖစ္ ျမင္ရေလသည္။ ၿမိဳ႕ရိုးမွာ မူလ၌ တဖက္တြင္ ၿမိဳ႕ေပါက္ ၃ ေပါက္စီရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ လွည္းလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဖာက္ထားေသာ အေပါက္ငယ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးပိုင္းျပတ္လ်က္ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕၏ အလယ္ဗဟိုမွ အေနာက္ေျမာက္သို႔ အနည္းငယ္ယြန္းေသာ ေနရာတြင္ ေတာင္ေျမာက္ အလ်ား ကိုက္ ၅၀၀ ခန႔္ႏွင့္ အေရွ႕အေနာက္ အနံ ကိုက္ ၄၀၀ ခန႔္ရွိသည့္ အုတ္ရိုးေဟာင္းမို႔မို႔ ဝိုင္းရံေနေသာ ေနရာမွာ နန္းေတာ္ကုန္း ျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။ နန္းေတာ္ကုန္းေပၚ၌ အုတ္ရိုးအကန႔္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံေဟာင္း ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ အုတ္ကုန္းနိမ့္နိမ့္ အနည္းငယ္ရွိ၍ ၿမိဳ႕ရိုးႀကီးအတြင္းတြင္ ေနရာအႏွံ့အျပား၌ အေဆာက္အအုံ အၿပိဳအပ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္းေဟာင္းဦးေရ (၁၀၀)နီးပါးရွိေလသည္။

ေအဒီ ၁ ရာစုမွ ၅ ရာစုခန္႔အတြင္း ထြန္းကားခဲ့တယ္လုိ႔ယူဆၾကျပီး ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈရွိခဲ႔ပါတယ္။ အိုးခြက္၊ လက္ဝတ္တန္ဆာ၊ အထည္အလိပ္ စတဲ႔အသံုးအေဆာင္ေတြထုတ္လုပ္ၾကၿပီး အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆံုးလုပ္ခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာကို ေလ႔လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။

သေရေခတၱရာၿမိဳ႕တြင္ ဗိႆနိုးမိဖုရား သခၤ်ိဳင္းေနရာ တည္ရွိျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ၿမိဳ႕ရိုး၊ ျပအိုး အၿပိဳအပ်က္တို႔ကို ဒိ႒ေတြ႕ျမင္နိုင္ျခင္းတို႔ကို ေထာက္လၽွင္ တခ်ိန္တစ္ခါက ဤၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕သည္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ထြန္းကားခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအနက္ ပ်ဴလူမ်ိဳးတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမွုဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းတြင္ အဓိက အခ်က္မ်ားမွာ လူမ်ားေသဆုံးၿပီးေနာက္တြင္ မီးသၿဂႋဳလ္၍ အရိုးႏွင့္ျပာမ်ားကို ေျမအရိုးအိုးတို႔တြင္ ထည့္သြင္းျမႇုပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ပ်ဴဒဂၤါးဟု ယခုေခၚစမွတ္ျပဳသည့္ အမွတ္လကၡဏာမ်ား ပါရွိသည့္ ေငြျပားဝိုင္းကေလးမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းကို အေထာက္အထား ခိုင္လုံစြာ ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

Contact Us