ဝက္သည္းကန္ဟာ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊   မင္းဘူးခရိုင္၊   စလင္းၿမိဳ့အတြင္းမွာ တည္ရွိၿပီး (၁.၇)စတုရန္းမိုင္၊ ဧက(၁၀၈၈)ဧကက်ယ္ဝန္းေၾကာင္း သိရသည္။ ဝက္သည္းကန္ ကို    ေရာက္ရွိတာနဲ႔    ေလ့လာနိုင္မယ့္     ျမင္ကြင္း ေတြကေတာ့    ေရေပ်ာ္ငွက္နဲ႔   ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား   လာေရာက္က်က္စားမႈမ်ားကို  ေလ့လာနိုင္မွာ ျဖစ္ ၿပီး ေတာ့    ေရတိမ္ေဒသရဲ့ေဂဟစနစ္ကိုလည္း  ေလ့လာနိုင္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ဝက္သည္းကန္ႀကီးအား လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွစၿပီး နိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သားငွက္ ေဘးမဲ့ႀကိဳးဝိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ ေရႀကိဳးဝိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းကန္အတြင္း က်က္စားလၽွက္ရွိေသာ ေရေနသတၱဝါမ်ား၊ ငွက္မ်ိဳးမ်ား မ်ိဳးဆက္မတုံးရန္ႏွင့္ ယင္းကန္ႀကီးပိုလၽွံေရမ်ားျဖင့္ ဆင္က်ဳံးကြင္း၊ရွမ္းစုကြင္း၊ ကူျဖဴကြင္း၊ကူတိုကြင္း၊မက်ီးပင္ပုကြင္းတို႔ မွ လယ္ဧက (၂၅၀၀)ေက်ာ္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေပးနိင္ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားအျပင္ ႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ အခါႀကီးရက္ႀကီးေန႔ရက္ မ်ားတြင္ စလင္းၿမိဳ႕ ဝက္သည္းကန္ႀကီးသို႔ အပန္းေျဖရန္ လာေရာက္ၾကၿပီး၊ကန္ႀကီးအတြင္း အေပ်ာ္စီးေလွမ်ား၊ ကေလးစီးအ႐ုပ္ေရယာဥ္ငယ္မ်ား စီမံေပးထားေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

၀က္သည္းကန္သမိုင္း

ပုဂံျပည့္႐ွင္နရပတိစည္သူမင္းႀကီးသည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၁၉၄ခုႏွစ္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၅၅၆ခုႏွစ္တြင္ ပန္႔သကူငစြဲယ္႐ွင္ဆရာေတာ္ ေပါင္းေလာင္႐ွင္ကႆပဆရာေတာ္တို႔ကုိ ပင့္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကအညာ တစ္ဝန္းအားတိုင္းခန္းလွည့္လည္ေတာ္မူခဲ့သည္ ။ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ေဒသသို႔ေရာက္ေသာအခါ စားလင္းသူႀကီး အမတ္ႀကီးမဟာပံု ၊ ေရငန္သူႀကီး ၊ ၾကက္တက္ေျမႇာသူႀကီး ၊ လက္ေဗြဆိုင္သူႀကီး (၄)ဦးတို႔ ေပါင္းစုတည္ထားခဲ့ေသာ စလင္းေဒသသည္ လူေနအိမ္ေျခစည္ကားၿပီးအကြက္အကြင္းလည္းက် လယ္ယာ ေခ်ာင္းေျမာင္းလည္းေပါ၍ အေနာက္႐ိုးမေတာင္တန္းစြယ္တြင္႐ွိေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသကိုလည္း စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္ ။ မင္းေနျပည္ေတာ္ႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ေကာင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵေတာ္ႏွင့္လည္းကိုက္ညီေန၍ ၿမိဳ႕ရြာသစ္တည္ျခင္းကိုသေဘာက်ေတာ္မူသည္။

နရပတိစည္သူမင္းႀကီးသည္ ဆည္ေျမာင္းၿမိဳ႕ျပ(၃)ဌာနႏွင့္ညီၫြတ္၍ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၅၅၆)ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၁၅)ရက္ အဂၤါေန႔တြင္တစ္ၿပိဳင္နက္ပႏၷက္ခ်၍ စလင္းၿမိဳ႕ကိုတည္ေတာ္မူခဲ့သည္ ။ စလင္းဆည္ေတာ္ (ယခုလင္းဇင္းေရလႊဲဆည္) ေျမာင္းမေတာ္ႀကီး ေျမာင္းငယ္အသြယ္သြယ္ကိုလည္း တူေဖာ္ေဖာက္လုပ္ေစပါသည္ ။

နရပတိစည္သူမင္းႀကီး၏ ကိုယ္လုပ္ေတာ္႐ွင္ေစာဝသည္ မိမိ၏ေက်းကြၽန္ေခြၽရံသင္းပင္းတို႔ကို လယ္ယာမိုးေျမမ်ားလုပ္ေစခ်င္သည့္အတြက္ က်ည္းကုလားတို႔ျပည္မွျဖစ္ေသာ ပိတ္ေလးအုပ္ကို လက္ေဆာင္ ႏွင္း၍ စလင္းၿမိဳ႕သူႀကီး(၄)ဦးထံမွ လယ္ယာမိုးေျမတို႔ကိုေတာင္းခံခဲ့သည္ ။ ၿမိဳ႕သူႀကီး (၄)ဦးမွလည္း သံဗ်င္ ဘတၱရာႏွင့္ သံဗ်င္ေနာင္ႏွစ္ဦးအားေခၚယူ၍ လယ္ယာမိုးေျမသစ္မ်ားအားျပေစခဲ့သည္ ။ လယ္ယာေျမ သစ္မ်ားမွာ ေတာင္ေတာက်င္း ၊ ေျမာက္ေတာက်င္းတို႔ျဖစ္သည္ ။ ယခုဆင္က်ံဳးရြာ ၊ ႐ွမ္းစုရြာမ်ား၏ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္မွာ႐ွိေသာ ၾကက္တက္ေမွ်ာလယ္ပြဲ ၊ အရာေတာ္လယ္ပြဲ ၊ ဆင္က်ံဳး လယ္ပြဲတို႔ျဖစ္သည္ ။ သို႔ရာတြင္ေျမေနရာ႐ွိေသာ္လည္း ေရအခက္အခဲ႐ွိေနပါသည္ ။ ေတာေတာင္က် ေရမ်ား ႐ွိေသာ္လည္းမိးုေကာင္းေခ်ာက္က်ျဖစ္၍ ေရမ်ားၾကာ႐ွည္မေနျဖစ္ေနပါသည္ ။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ ႐ွင္ေစာဝသည္ မင္းႀကီးထံကန္ေဘာင္ကန္႐ိုးတူးေဖာ္ခြင့္ေတာင္းေသာအခါမင္းႀကီးမွ မိုးေကာင္းေခ်ာက္က်ႏွင့္ နီး၍ေရေနေလာက္ေသာေနရာအားကန္တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳပါသည္ ။

ဤတြင္ ေ႐ွး႐ိုးရာျမန္မာတို႔၏အယူအဆအတိုင္းကြန္းကႏၷား မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ဆိုင္ရာ ပိုင္ရာနယ္ေတာ္႐ွင္ ၊ ပယ္ေတာ္႐ွင္နတ္မ်ားအားပင့္ဖိတ္ၿပီး ဗလိနတ္စာမ်ားေကြၽးေမြးပါသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စြန္တစ္ေကာင္သည္ ဝက္အသည္းတစ္ခုကို အေ႐ွ႕အရပ္မွ ကိုက္ခ်ီလွ်က္ စလငး္ၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ ကုန္းတန္း ခင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ဝဲပ်ံၿပီး တစ္ခုေသာေနရာတြင္ဝက္အသည္းကိုလႊတ္ခ်ခဲ့ပါသည္ ။ ၄င္းေနာက္ အေ႐ွ႕အရပ္ဆီသို႔တုန္႔ေခါက္ပ်ံသန္းသြားပါသည္ ။ ၄င္းနိမိတ္ကို ယူ၍ဝက္အသည္းခ်ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ “ဝက္အသည္းကန္” ဟုေခၚတြင္ခဲ့ပါသည္ ။ အခ်ိဳ႕ေသာပညာ႐ွိမ်ားကလည္း စြန္ငွက္ဝဲသည့္ အတိုင္းတူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ “ဝဲသည့္ကန္”ဟုဆိုၾကသည္ ။ ေနာက္မွအသံညဥ္သာမႈကိုလိုက္၍ “ဝက္သကန္”မွ “ဝက္သည္းကန္”ဟုျဖစ္လာေၾကာင္းမွတ္သားရပါသည္ ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုလံုးမွာ ယုတ္တိသင့္သည္မို႔ ဘယ္လိုအယူအဆေကာက္ေကာက္မွားႏိုင္သည္မဟုတ္ပါ ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍စလင္းေျမတြင္ “ဝက္သည္းကန္ေတာ္ႀကီး”ေပၚထြန္းခဲ့ေပသည္ ။ နရပတိစည္သူမင္းႀကီးမွလည္း ႐ွင္ေစာဝ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ေရႊကြမ္းခြက္ ၊ ေရႊကြမ္းလိပ္မ်ားဆုသနားေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းစလင္းသမိုင္းက်မ္းတြင္ ေတြ႔ရေပသည္ ။ ပထဝီအေနအထားအရမူလဝက္သည္းကန္ေတာ္ႀကီးသည္ စလင္းၿမိဳ႕၏အေနာက္ဘက္တြင္ ကပ္လွ်က္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းတည္႐ွိၿပီးအေနာက္ဘက္တြင္ ကန္ေဘာင္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေအာက္လိႈင္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ တမာေခ်ာင္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ဆင္က်ံဳးေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏နယ္နိမတ္အတြင္း (၁.၇)စတုရန္းမိုင္ ဧကအားျဖင့္ (၁၀၈၈) ဧက႐ွိပါသည္ ။ ဝက္သည္းကန္၏ သမိုင္းအရ ကန္သည္ ပုဂေခတ္ နရပတိစည္သူမင္းလက္ထက္တြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိလိုက္ရသည္။ (ကိုးကား စစ္ၾကည္(စလင္း)၏ ဝက္သည္းကန္သမိုင္း)

Contact Us