သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၾကြင္းက်န္တည္ရွိသမွ်ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းေတြထဲမွာ ယဥ္ေက်းမႈအထြန္းကားဆံုးနဲ ့အႀကီးဆံုးျဖစ္႐ံုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပထမဆံုးတည္ရွိခဲ့တဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာသည္ ယခုျပည္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၅)မိုင္ခန႔္အကြာတြင္တည္ရွိသည္။ က်ဳံးပတ္လည္ရံလ်က္ရွိေသာ အုတ္ၿမိဳ႕ရိုးသည္ စက္ဝိုင္း မက်တက်ျဖစ္၍ ေတာင္ေျမာက္ (၂)မိုင္ခြဲခန႔္ႏွင့္ အေရွ႕အေနာက္(၂)မိုင္ခန႔္ က်ယ္ဝန္းေလသည္။ ရန္ကုန္မွ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔သြားေသာ မီးရထားလမ္းသည္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းကို အေရွ႕ေတာင္မွ အေနာက္ေျမာက္သို႔ ျဖတ္သန္းသြား၍ ျပည္မွေပါက္ေခါင္းသို႔ သြားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းကို ေျမာက္ဘက္ ၿမိဳ႕ရိုးေပၚသို႔ ျဖတ္၍ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္-ျပည္ မီးရထားလမ္းအား ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ရထားလမ္းအား ၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ အေရွ႕ေတာင္၏ေဒါင့္မွ အေနာက္ေျမာက္ေဒါင့္ဆီသို႔ ေကြ႕ဝိုက္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေမွာ္ဇာဘူတာ႐ုံအားလည္း သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း နန္းေတာ္ရာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္ သံလမ္းတစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ရိုးရွိ အုတ္တို႔ကို သံလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အဂၤလိပ္တို႔က အသုံးျပဳခဲ့ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္မႈအား အဂၤလိပ္လက္ထက္ကပင္ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ တူးေဖၚရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ အလည္အပတ္၊ ဘုရားဖူးသြားသူ အမ်ားစုသည္ သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕သို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကသည္။

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္း၌သာမက ၿမိဳ႕ျပင္၌လည္း အႏွံ့အျပားက်န္ရွိေသးရာ သေရေခတၱရာ ထြန္းကားစဥ္က ထင္ရွားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္နယ္နိမိတ္မွာ က်ဳံးႏွင့္ ၿမိဳ႕ရိုးပတ္ရံသည့္ ၿမိဳ႕တြင္းထက္ ေလးဆခန႔္မၽွ က်ယ္ဝန္းေၾကာင္းသိနိုင္ေလသည္။ ၿမိဳ႕တြင္းအလယ္ဗဟို ေလာက္တြင္ နန္းေတာ္ကုန္းဟုေခၚေသာ စတုဂံ အုတ္ရိုးကာရံထားသည့္ ကုန္းမို႔မို႔ကို ေတြ႕နိုင္ေသးသည္။ ေတာင္ဖက္ၿမိဳ႕ရိုး၏ အျပင္ဘက္တြင္အေရွ႕ပ်ဳတိုက္၊ အေနာက္ပ်ဳတိုက္၊ ဗိႆနိုးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဗိႆနိုးမိဖုရားသခၤ်ိဳင္းရာတို႔ ရွိေလသည္။

ရာဇဝင္လာမွတ္သားခ်က္အတိုင္းပင္ ယခုေတြ႕ရွိရေသာ ၿမိဳ႕ရိုးတို႔မွာလည္း လုံးဝန္းေသာ ပုံသဏၭာန္ ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ရိုးအဝန္းသည္ ၈ မိုင္ခြဲခန႔္ရွည္လ်ားၿပီး ၿမိဳ႕အက်ယ္ဧရိယာသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ စတုရန္းမိုင္ ၅ မိုင္ခြဲခန႔္ရွိေပသည္။ ေတာင္ေျမာက္အကြာအေဝးမွာ ၂ မိုင္ခြဲခန႔္ ရွိၿပီး အေရွ႕အေနာက္အကြာအေဝးသည္ ၂ မိုင္ခန႔္ရွိသည့္ အတြက္ ၿမိဳ႕ပုံသဏၭာန္မွာ စက္ဝိုင္းမက်တက် တည္ရွိေနေပသည္။ က်ဳံးသည္ ၿမိဳ႕ရိုးကိုဝန္းရံလ်က္ရွိၿပီး အုတ္ၿမိဳ႕ရိုးပတ္လည္တြင္ ၿမိဳ႕ေပါက္မ်ား ေဖါက္လုပ္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ရိုး ၂ ထပ္ ၃ ထပ္ရွိသည့္ ေနရာလည္းေတြ႕ရၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အျမင့္ေပ ၁၅ ေပခန႔္ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ၿမိဳ႕ရိုး၏ အလယ္ဗဟိုေလာက္ ေနရာတြင္ အလ်ား ၁၇၀ဝ ေပႏွင့္ အနံ ၁၁၂၅ ေပခန႔္ရွိသည့္ စတုဂံပုံသဏၭာန္ နန္းေတာ္ရာေဟာင္း ေနရာရွိသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ လူတို႔၏ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမ်က္ျမင္အေနအထားအရ တခ်ိန္က ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာရွိခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ခန႔္မွန္းနိုင္ေပသည္။ အေရွ႕ျခမ္းမွၿမိဳ႕ရိုးမ်ားသည္ လယ္ကြင္းျပင္အတြင္းက်ေရာက္ေန၍ ၿမိဳ႕ရိုးမ်ားအား ကုန္းမို႔မို႔ငယ္ေလးမ်ားအျဖစ္သာ ယခုေတြ႕ရွိနိုင္ေတာ့သည္။ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ၿမိဳ႕ရိုးမွာမူ ျပည္-ေပါက္ေခါင္း ကားလမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အေနာက္ဘက္ျခမ္းၿမိဳ႕ရိုးတို႔မွာ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ အျမင့္ေပ ၁၇ ေပ ၁၈ ေပမၽွ မားမားမတ္မတ္ရွိေနေသးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ က်ဳံးႏႈတ္ခမ္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အုတ္မ်ားစီခင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ က်ဳံးတို႔၏ အက်ယ္မွာ ၃၅ ေပမွ ေပ၈၀ ခန႔္အထိက်ယ္ဝန္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ေဘာေဘာႀကီးဘုရား

ေဘာေဘာႀကီး ဘုရား သည္သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႕ရိုးအနီးတြင္တည္ရွိသည္။ စက္ဝိုင္းပစၥယံ အနိမ့္၅ ဆင့္ေပၚတြင္ တေျဖာင့္တည္း မတ္မတ္ျမင့္တက္သြားၿပီး ေစတီ၏ထိပ္ပိုင္းအခုံးေပၚတြင္ ထီးေတာ္တင္ထားသည္။ ေစတီအတြင္း တြင္ ဥမင္လွိုဏ္ေခါင္းရွိသည္။ အေပၚဆုံးပစၥယံအေျခမွ ေစတီကိုယ္လုံးဥမင္လွိုဏ္သို႔ဝင္ရန္ အေပါက္ေဖါက္ထား သည္။ ေစတီ၏ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ေပမွာ ၁၅၃ ေပျမင့္၍ သေရေခတၱရာ ေခတ္ေကာင္းခ်ိန္ကပင္ ဒြတၱေဘာင္မင္းႀကီး တည္ထားခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းေစတီတစ္ဆူျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤအယူအဆသာ မွန္ပါက ေဘာေဘာႀကီးဘုရား သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေရွးအက်ဆုံးေစတီတစ္ဆူျဖစ္မည္ဟု တြက္ဆနိုင္သည္။

ဘုရားမာေစတီ

ဘုရားမာေစတီသည္ ဒြတၱေဘာင္မင္းႀကီး၏ ကုသိုလ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ပစၥယံနိမ့္နိမ့္ေပၚတြင္ အထက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းစုခၽြန္သြားေသာ ေစတီလုံးျဖစ္ၿပီး ေစတီထိပ္ အခၽြန္ေပၚတြင္ ထီးေတာ္တင္ထားသည္။ ေရွးမူမပ်က္ အတိုင္းပင္ တည္ရွိသည္။

ဘုရားႀကီး ေစတီ

ဘုရားႀကီး ေစတီေတာ္သည္သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ယြန္းယြန္း ျပည္-ေအာင္လံသြား ကားလမ္းနံေဘးတြင္ပင္ တည္ ရွိသည္။ ပစၥယံအနိမ့္သုံးဆင့္ေပၚမွ အထက္သို႔တျဖည္းျဖည္းခၽြန္သြားေသာ လုံးဝန္းသည့္ ေစတီပင္ျဖစ္ၿပီး ထိပ္ဖ်ား တြင္ ထီးေတာ္တင္ထားသည္။ သေရေခတၱရာေခတ္ လက္ရာပင္ျဖစ္သည္။ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္တည္ရွိသည့္ ဘဲဘဲဂူဘုရားသည္ ပုဂံေျမတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ရွိရသည့္ ဂူဘုရားမ်ား၏ ေရွ႕ေျပးနမူနာပုံစံျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေလးေထာင့္ပုံစံ အေဆာက္အဦးေပၚတြင္ ပစၥယံအဆင့္ မ်ားတည္ထားသည္။ ပစၥယံ၏ အလယ္တြင္ ကြမ္းေတာင္ေပါက္တည္ရွိသည္။ ေအာက္ေၿခ ေလးေထာင့္ပုံသဏၭာန္ တြင္ အေရွ႕ဘက္မွ မုခ္ေပါက္တစ္ေပါက္ ေဖါက္လုပ္ထားသည္။ သေရေခတၱရာ ေခတ္ေဟာင္း၏ ဂူဘုရားလက္ရာ ေဟာင္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ေလးမ်က္ႏွာဂူ ဘုရား

ေလးမ်က္ႏွာဂူ ဘုရားသည္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ ေတာင္ဘက္အရပ္တြင္ တည္ရွိသည့္ ေလးေထာင့္ပုံသဏၭာန္ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ မုခ္ေပါက္တစ္ခုစီပါဝင္ၿပီး အလယ္ဗဟို အူတိုင္ေနရာတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ႂကြ ေက်ာက္ခ်ပ္မ်ား တည္ရွိေပသည္။

ရဟႏၲာဂူဘုရား

ရဟႏၲာဂူဘုရားသည္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ အရပ္တြင္တည္ရွိသည္။ အေနာက္ဘက္မ်က္ႏွာမွလြဲ၍ က်န္သုံး မ်က္ႏွာတြင္ မုခ္ေပါက္ တစ္ခုစီပါရွိသည္။ အတြင္းဘက္တြင္ မုခ္ေပါက္မရွိေသာ အေနာက္ဘက္နံရံတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ေတာ္ ၇ ဆူပါဝင္ေသာ ေက်ာက္ခ်ပ္ ကပ္လ်က္တည္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သေရေခတၱရာ ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္မွ တည္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရေပသည္။

Contact Us