ဟန္လင္း(ဟလင္းႀကီး)ၿမိဳ႕ေဟာင္းဟာ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာတည္ရွိျပီး ေရႊဘုိျမိဳ႕ကေန ၁၂ မုိင္ကြာေဝးပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္နဲ႔ မူးျမစ္ၾကားမွာတည္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းကိုျဖတ္သြားတဲ႔ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီးရဲ႕ ေတာင္ဘက္လမ္းခြဲေပၚမွာတည္ရွိျပီး အိႏၵိယနဲ႔ဆက္သြယ္ရာမွာ အဆက္အသြယ္မ်ားတဲ႔ ကုန္သြယ္စခန္းတစ္ခုလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ယခုေခတ္ ဟန္လင္းႀကီးရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္ဖာလုံခန႔္ အကြာတြင္ ရွိသည္။ ဟန္လင္းဟာ ခရစ္ႏွစ္ ၈ ရာစု၊ ၉ ရာစုခန္႔မွာ ႐ုတ္တရက္ပ်က္စီးသြားၿပီး ၿမိဳ႕ျပအေနနဲ႔ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၉ ရာစု၊ ၁၀ ရာစု ပုဂံေခတ္ဦးတိုင္ေအာင္ ေက်းရြာေတြအျဖစ္နဲ႔ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ႔ပါတယ္။

ေရႊပုံႀကီးေစတီေတာ္မွ ဟံလင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း ရဲ႕ လြမ္းေမာ္ဖြယ္ ရူခင္း ကိုလည္း ၾကည့္ရွဳခံစား ရတာ စိတ္ထဲမွာ ၾကည္ႏူးပိတိ ျဖစ္မိပါတယ္။ ဟံဟင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းရဲ႕ သဘာဝ ေရပူစမ္းကန္မ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္နိုင္ပါတယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေရပူစမ္းကန္မ်ားကို ေယာက်ၤားနဲ႕မိန္းမ ခြဲထားတာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေရပူစမ္းကန္နားတြင္ ရွိေသာ ၾကက္ဥက်က္တြင္းကလည္း တကယ့္ကို ၾကက္ဥ က်က္ႏိုင္တဲ႕ အပူခ်ိန္ရွိပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ေရပူ ေရေအးႏွစ္မ်ိဳးကို ေနရာတစ္ခုတည္းမွာ ရရွိေနတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္ ေဘာင္ကြတ္ထားတြင္းတစ္ခုမွာ တြင္းငယ္ (၅) ခုပါဝင္ပါတယ္ ထူးျခားတာက တြင္းတစ္ခုထဲက ေရ ကို အသုံးျပဳတဲ႕အခ်ိန္မွာ တြင္း(၅) ခု လုံးက ေရ ေလ်ာ့က်တာ အတူတူ ျဖစ္တာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

က်ဳံးႏွင့္ ၿမိဳ႕ရိုးပတ္ရံလ်က္ရွိေသာ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ တစ္ႀကိမ္က ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ထြန္းကား ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေလသည္။ ၿမိဳ႕ရိုး၏ေတာင္ေျမာက္ အလ်ားမွာ ႏွစ္မိုင္နီးပါးမၽွရွိ၍ အေရွ႕အေနာက္ အနံမွာ တစ္မိုင္ေက်ာ္မၽွ ရွိေလသည္။ သို႔ေသာ္ ကာလၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္၍ အုတ္ၿမိဳ႕ရိုးမွာ မထင္မရွား ကုန္းတန္းမို႔မို႔သာ က်န္ရွိေတာ့၍ က်ဳံးမွာလည္း လုံးဝေကာလ်က္ ရွိေခ်သည္။

ထိုၿမိဳ႕ရိုး၏ အတြင္းပိုင္းအလယ္ဗဟိုမွ အေရွ႕ေတာင္ယြန္းယြန္းေနရာတြင္ နန္းေတာ္ကုန္းဟု ေခၚစမွတ္ျပဳေသာေနရာ ရွိ၏။ ထိုနန္းေတာ္ရာသည္လည္း ေရွးက အုတ္ၿမိဳ႕ရိုး ကာရံလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ေျမမို႔မို႔ကိုသာ ေတြ႕ရေတာ့သည္။ စတုရန္းပုံရွိေသာ အတြင္းၿမိဳ႕ရိုး၏ အနံမွာ ေပ ၁၄ဝဝ ခန႔္ ရွည္ေလသည္။ ႂကြင္းက်န္သမၽွေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အဂၤါေရွးေဟာင္း ဝတၳဳပစၥည္း မ်ားကို ေထာက္ရႈ၍ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားခဲ့ေသာ သေရေခတၱရာႏွင့္ ဗိႆနိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မေရွး မေႏွာင္း စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။

ဟန္းလင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ တံခါး ၂၄ ေပါက္ရွိသည္ဟု အဆိုရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ အေရွ႕ဘက္တြင္ ငါးပိအိုးတံခါး၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပ်ားႀကီးေတာင့္တံခါး၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တံခါးေတာ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ တကန္သာ စေသာ တံခါး မ်ားသာ က်န္ရစ္ေတာ့သည္။

Contact Us