အင္းလ်ားကန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ထင္ရွားေသာအပန္းေၿဖ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ.လယ္ပိုင္းအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အႀကီးဆုံးကန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ပိုင္း အနီးမွာ တည္ရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ပါရမီလမ္းမႀကီး၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ျပည္လမ္းမႀကီး၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ အင္းလ်ားလမ္းႀကီးတို႔ႏွင့္ ဝန္းရံထားၿပီး၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ သြားေသာလမ္းႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း တည္ရွိပါသည္။ အင္းယ်ားကန္ ပတ္လည္ဝန္းက်င္တြင္ ဦးေနဝင္း၏ေနအိမ္၊ ဂဠဳန္ဦးေစာ ေနအိမ္၊ အေမရိကန္ ကလပ္၊ အင္းယ်ားလိတ္ ဟိုတယ္၊ မရီနာ ေဟာက္စ္၊ ျမကၽြန္းသာ ပန္းၿခံ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္၊ အေမရိကန္ သံ႐ုံး၊ စိမ္းလဲ့ကန္သာ နိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာ၊ ဘုတ္ကလပ္၊ ရန္ကုန္ ရြက္ေလွအသင္း၊ စိမ္းလန္းစိုေၿပ ပန္းၿခံ၊ တကၠသိုလ္ ေရကူးကန္၊ အိုင္ဘီစီ၊ ျပည္လမ္းရွိ နာမည္ေက်ာ္ အင္းယ်ားကန္ေဘာင္ႏွင့္ အျခား အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္း မ်ား တည္ရွိၾကသည္။

သမိုင္းေၾကာင္း

၁၈၈၂ ႏွင့္ ၁၈၈၃ မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရးအတြက္ ၿဗိတိသၽွတို႔က ဖန္တီးခဲ့သည္။ ေရမ်ား ျဖန႔္ျဖဴးေရးအတြက္ အင္လ်ားကန္မွေန ကန္ေတာ္ႀကီးကို ေရပိုက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားပါသည္။


အင္းယ်ားကန္ ပန္းၿခံသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ အေနာက္ဘက္မွာ တည္ရွိၿပီး နိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရကူးျခင္း ၊ ရႊက္ေလွစီးျခင္း ႏွင့္ အားကစား လုပ္ေဆာင္ရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ ရြက္ေလွအသင္း တည္ရွိရာ ေနရာ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

Contact Us