အင္းေလးကန္ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေညာင္ေရႊနယ္တြင္ တည္ရွိပါတယ္ …
ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ရွိ အင္းေတာ္ႀကီးမွလြဲလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးကန္လည္းျဖစ္ပါတယ္ …
ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္တန္းလ်က္ရွိေသာ ေတာင္တန္းႀကီး(၂)ခုၾကားတြင္ ခြက္၀င္ေနေသာ ေညာင္ေရႊခ်ဳိင့္၀ွမ္းႀကီး၏
အလယ္ အနက္ရႈိင္းဆံုးအပိုင္း၌ တည္ရွိသည္ …
အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ခန႔္မွန္းေၿခ ၄၄.၉ စတုရန္းမိုင္ခန႔္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ၂၉၀၀ မိုင္တြင္တည္ရွိပါတယ္ …
အင္းေလးကန္သည္ ေတာင္ေပၚအင္းအိုင္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္အလ်ား ကိုးမိုင္ခန္႔
ရွည္လ်ားပါတယ္ …
အက်ယ္ဆံုးေနရာ၌အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ သံုးမိုင္ခြဲခန္႔ရွိသည္ ….


အင္းေလးေရျပင္ေပၚတြင္ ရြာႀကီး၊ ရြာငယ္မ်ားတည္ေဆာက္ထားရာ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေလွမ်ား၊ စက္ေလွမ်ားျဖင့္
သြားလာၾကသည္ …
အင္းေလးေဒသသရဲ႕ထူးျခင္းခ်က္တခုကေတာ့ေလွကို ေျခေထာက္ျဖင့္သာေလွာ္ခတ္ၾကပါတယ္။ အင္းေလးေဒသရဲ႕ေနာက္အထင္ကရတခုကေတာ့ နန္ဟူးရြာရွိ အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေႏြရာသီတြင္ ဤအင္းေလး၏ ဖ်မ္းမွ်အနက္မွာ ၇ ေပသာ႐ွိပါတယ္ …
အနက္ဆံုးအပိုင္းမွာ ၁၂ ေပသာ ႐ွိ၍ မုိးတြင္းက်မွ ပ်မ္းမွ်
အထက္ ၅ ေပ ပိုတက္လာတတ္ပါတယ္။ …
ကန္သည္ နမ္ပီလူးေခၚ ဘီလူးေခ်ာင္းတြင္းမွျဖတ္၍
ေတာင္ဖက္စြန္မွ စီးထြက္သြားပါတယ္ …

အင္းေလးကန္၏ ဒ႑ာရီအေနနဲ႔ကေတာ့ေအဒီ ၁၀၄၄ က ပုဂံတြင္ ျမန္မာ့နန္း႐ုိးစခဲ့ေသာ ပထမၿမိဳ႕
တည္နန္းတည္ဘုရင္ အေနာ္ရထာ၏ ျမစ္ေတာ္ႀကီးဘုရင္အေလာင္းစည္သူသည္ တုိင္းျပည္တနံတလ်ား
ခရီးသြားခဲ့သည္တြင္ ထားဝယ္သားတုိ႔လည္း ေနာက္ေတာ္ပ ါးကပါၾကသည္ဆုိ၏ …
အင္းေလးကန္အေရာက္ ထားဝယ္သားတုိ႔အား ထိုအရပ္၌ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကဖုိ႔ အရပ္တစ္ခု သတ္မွတ္ျပဳေပးေတာ္မူခဲ့သည္ …
ဘုရင္အေလာင္းစည္သူ ေဖာင္ေတာ္ေက်ာက္ခ်ရာအင္းေလးကန္မဟာတြင္ ဗုဒၵ႐ုပ္ပြား ၅ ဆူႏွင့္ ေဖာင္ေတာ္ဦး
ေစတီတည္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္ …
ယေန႔ယခုတုိင္ေအာင္ပင္ အင္းေရျပင္ေျမျပင္အနက္၌ ကၽြန္းတံုးကၽြန္းသားအထပ္ထပ္ ျမင္ႏိုင္ေသးေသာေနရာကား
ဘုရင္မင္းျမတ္၏ နန္းေတာ္စုိက္ရာ ျဖစ္ပံုရသည္ဟု ယေန႔ယခုတိုင္ ေနထုိင္လ်က္ ႐ွိေနၾကသည့္ ထားဝယ္သား သုိ႔မဟုတ္ အင္းသားတုိ႔က ယံုၾကည္ၾကပါတယ္ …

အင္းေလးေဒသရဲ႕စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားကေတာ့

အင္းအတြင္း ေရညွိေရေမွာ္ ခူးၿပီးအျပန္အိမ္အေရာက္တြင္ အင္းေလးသူ၊အင္းေလးသားတုိ႔
ေလႊးေလ့႐ွိသည္ ထမင္းခ်ဥ္ ႏွင့္ တုိ႔ဟူးေၾကာ္တို႔ဟာ အမ်ားႏွစ္ၿခိဳက္သည့္ ေဒသအစားအစာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။


.
ငါးဖိန္းဆိုသည္က စားေနက် အေျခခံအင္းငါးဖမ္းရႏုိင္သည္က အမ်ားအျပား ထမင္းခ်ဥ္ႏွင့္နယ္၍
ငါးခ်ဥ္ထုပ္ျဖစ္ၿပီး အာလူးႏွင့္တြဲဖက္စားေသာက္ၾကသည္မွာ ဘယ္အခါမွမၿငီးႏုိင္ပါ …

Contact Us