ျပဒါးလင္းဂူ (သို႔) ေက်ာက္ေခတ္လူတို႔ေပ်ာ္စံခဲ့ရာ ျပဒါးလင္းဂူဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရြာငံျမိဳ့နယ္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ေတာင္စြယ္အေျခပိုင္း ပန္းေလာင္နွင့္ ျပဒါးလင္းဂူ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရွိပါတယ္ဗ် ရြာငံျမိဳ့ရဲ့အေနာက္ဖက္ ၁၂မိုင္အကြာမွာပါ ဂူအမွတ္၁ နဲ ၂ လို ့နွစ္ခုခြဲထားပါတယ္ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ေပ ၁၁၀၀ေက်ာ္မွာရွိပါတယ္ တစ္ဂူနဲ့တစ္ဂူက ကိုက္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကြာေဝးပါတယ္။

ဂူအမွတ္(၁)- နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီရွိေသာဂူျဖစ္သည္။ အလ်ားေပ (၈၀)ခန႔္က်ယ္ၿပီး၊ အနံ (၂၀) ေပႏွင့္ အျမင့္ (၁၄)ေပခန႔္ ရွိေသာဂူ ျဖစ္သည္။

ဂူအမွတ္(၂)- ဂူႀကီး (၅)ခု တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေနၿပီး၊ ေပ(၈၀၀) ခန႔္ရွည့္လ်ား၍ အက်ယ္ဆုံးေနရာမွာ ေပ(၃၀၀)ခန႔္၊ အျမင့္ဆုံးေနရာမွာ ေပ(၉၀)ခန႔္ရွိသည္။ အမိုးမ်ားမွာ ေျမၿပိဳက်၍ အက်ယ္ (၅)ေပမွ (၁၅) ေပခန႔္ရွိေသာ အမိုးေပါက္ (၆)ခု ရွိသျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္အလင္းေရာင္ ေကာင္းမြန္စြာရသည္။ သဘာဝထုံးေက်ာက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာ ေက်ာက္လည္တိုင္၊ ေက်ာက္ဆက္မိုး ေမၽွာ္၊ေက်ာက္ဆက္ ပန္းဆြဲ မ်ားျဖင့္ ျပဒါးအလင္းေရာင္ေတာက္ေနေသာ ထုံးေက်ာက္ခရစ္စတယ္မ်ားျဖင့္ လြန္စြာလွပပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(ႏွစ္သန္း) ခန႔္က ပင္လယ္ေအာက္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤမၽွ ႀကီးမားေသာ သဘာဝဂူႀကီး အျဖစ္ တည္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္၌ရွိေသာ ဂူမ်ားအနက္ အႀကီးဆုံးဂူႀကီးျဖစ္ပါသည္။

လူသားေတြေနထိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေထာက္အထားခိုင္လုံတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပဒါးလင္းဂူမွာေတြ့နိုင္ပါတယ္ ဂူနံရံေတြမွာ ေနဝန္းပုံ ငါးပုံ ႏြားသားမိပုံ လက္ဝါးပုံ သမင္ပုံ ဆင္ပုံ ေတာဝက္ပုံနဲ ့ ေျပာင္ပုံစတဲ့ နံရံေဆးပန္းခ်ီ ၁၂ခုကုိ ေတြ့နိုင္ပါတယ္ ဂူအတြင္းမွာ အစဥ္မျပတ္မီးဖိုခဲ့တာေၾကာင့္ ျပာအထု ေလးေပ က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္ ျပာအထုကိုေလ့လာခ်က္အရ ဂူအတြင္းမွ လူေတြ ဟာ အနွစ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေနခဲ့ၾကတယ္ လို့ခန့္မွန္းခဲ့ၾကတယ္ဗ် ပညာရွင္ေတြက ေဆးေရးပန္းခ်ီအေထာက္အထားအရ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္း ခရိုမတ္ဂႏြန္ ျပင္သစ္ တို့ရဲ့ဓေလ့နဲ့ တူညီေနတာကိုလည္း ေလ့လာသိရွိခဲ့ၾကတယ္. .

ဂူအတြင္းရွိ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားကို ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ က ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္ က စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က ေရွးေဟာင္းသုေတသနဝန္ ဦးေအာင္ေသာ္ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္မွ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ မႏုႆေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ႐ုကၡေဗဒႏွင့္ သတၱေဗဒပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ကတူးေဖာ္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔ေရးဆြဲခဲ့ေသာ နံရံပန္းခ်ီမ်ားသာမက ေက်ာက္လက္နက္မ်ား၊ တိရစၧာန္တို႔၏ အရိုးအႂကြင္းအက်န္မ်ား၊ ျပာမ်ား၊ မီးေသြးခဲမ်ား၊ ပန္းခ်ီးေရးဆြဲရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ေျမနီခဲမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာဌာနႏွင့္ ဩစေတးလ်နိုင္ငံ ဩစေတးလ်အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္၊ မႏုႆေဗဒႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာဌာနမွ ေရွးေဟာင္းသုေတသီမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ျပဒါးလင္းဂူသို႔ ထပ္မံ၍ကြင္းဆင္းသုေတျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ယခင္ကသတိမျပဳမိခဲ့ေသာ ေက်ာက္အႏုပညာအခ်ိဳ႕ကို ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ျပန္သည္။

အဆိုပါေက်ာက္အႏုပညာတို႔တြင္ ေက်ာက္သားမ်ားကို ခြက္မ်ားသဏၭာန္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဤသည္မွာတိုးပြားေစျခင္းအဓိပၸါယ္ေဆာင္ေသာ ယုံၾကည္မႈဓေလ့တမ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္းကို အဆိုပါပညာရွင္မ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေဆးသုတ္ထားခဲ့ဟန္ရွိေသာ သဲလြန္စအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျပန္ပါသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနက ထပ္မံတူးေဖာ္ခဲ့ျပန္သည္။ သြားေရာက္လည္ပတ္လ်ွင္

အဆင္ေျပေစရန္လိုအပ္သည္မ်ားကိုေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁. ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာန (မႏၲေလး) သို႔ ဦးစြာသတင္းပို႔ၿပီးလိုအပ္သည္မ်ားကိုစံုစမ္းပါ။

၂. ကန္ဆြန္ရာမွ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဝန္ထမ္းမ်ားအား ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္၍

လိုအပ္သည္မ်ားကိုစံုစမ္းပါ။ (၀၉ ၄၉၃၁ ၇၄၃၀ )

၃. စက္ေလွစီစဥ္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းႏိုငၸါသၫ္။

၄. မႏၲေလးမွ ေစာႏိုင္သမ်ွေစာေစာထြက္ပါ။ နံနက္(၅း၀၀)ထက္ ေနာက္မက်လွ်င္

ပိုေကာင္းပါသၫ္။

၅. ကူမဲၿမိဳ႕ထိလမ္းေကာင္းေပမဲ့  ကူမဲမွကင္းတားဆၫ္အထိ (၂၁)

လမ္းမေကာင္းေသးပါ၊ ျဖစ္နိုင္လွ်င္ ဒိုင္နာ၊ ဟိုင္းလတ္။ PAJERO ကားမ်ားးသာ

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

Contact Us